Príslušenstvo pluhov Kverneland

Zapravovací límec je určený pre lepšie zaklopenie predovšetkým na strnisku

Kotúčové krojidlo pre krájanie zeminy a rastlinného materiálu. Odporúčame na posledné orbové teleso

Plazový nôž v spojení s predradličkou zaistí hladkú stenu brázdy

Predradlička je určená k zaklopeniu väčšieho množstva rastlinných zytkov napr. po kukurici

Nožové krojidlo je jednoduchším variantom krojidla, kedy k oddeleniu zeminy dochádza odspodu

Delič skývy rozdeluje prúd zeminy už na odhrňovačke, vhodný najmä do lepivých pôd