Operačný systém

1. Satelit GPS

Systém GPS je založený na minimálne 24 satelitoch, ktoré obiehajú okolo zemeguli v nadmorskej výške 20 000 kilometrov. Systém stále využíva niekoľko satelitov naraz.

2. Signál

Normálny GPS signál dovolí určovanie polohy iba s presnosťou niekoľkých desiatok metov. Od doby, kedy potrebovali farmári presnejšie dáta, je signál zo satelitov upravovaný buď pomocou stacionárnej družice alebo lokálnych staníc. Tento systém sa nazýva DGPS.

3. Traktor

Operátor traktora sa môže viac zamerať na samotnú prácu ako na riadenie. Senzory v Auto-Guide TopDocku sa automaticky vyrovnávajú s možnými problémami, ako napríklad príliš veľký sklon traktora.

4. Riadiace dráhy

Systém Auto-Guide vyvinutý Valtrou umožňuje použitie troch druhov automatizovaného riadenia: rovnobežné (priame dráhy), profilové (zakrivené dráhy) a stredové (okružné trate). Vodiace dráhy môžu byt tiež uložené v systémovej pamäti pre presné zopakovanie, napríklad v budúcej sezóne. Tiež je možné preniesť vodiace dráhy z jedného Auto-Guide systému do iného.

5. Satelit založený na odlišnom príjme signálu

Systém Auto-Guide používa k úprave signálu stacionárne družice, ktoré zostávajú na pevnom mieste nad rovníkom.

6. Local station

Ešte väčšiu presnosť systému GPS sa dá dosiahnuť použitím "miestnej stanice". Táto stanica umožňuje pracovať s presnosťou niekoľkých centimetrov na území s veľkým priemerom v závislosti na type terénu. Tento systém vyžaduje síce väčšiu počiatočnú investíciu, ale stále je lacnejší ako použitie niektorej komerčnej úpravy signálu.

7. Riziká

Systém GPS sa používa už desaťročia a je v podstate spoľahlivý. Niekedy však môže byt systém citlivý na niektoré druhy terénu, počasia a sílu signálu. Systém nebude pravdepodobne správne pracovať napríklad okolo veľkých budov alebo na malom poli uprostred lesa.