VALTRA - pohodlie

Valtra vždy bola a je priekopníkom v pohodlí a bezpečnosti. S pokrokom výrobných technológií sa stroje stávajú stále výkonnejšie, v dôsledku toho sa musia operátory stále viac zameriavať na ich riadenie. Preto Valtra predstavila široký výber funkcií a vybavenia, ktoré pomáhajú operátorom zefektívniť ich prácu. So zvyšujúcim sa komfortom obsluhy vzrástla tiež intenzita použitia traktorov Valtra.

Došlo k automatizácii mnoho bežných funkcií, čo znížilo námahu operátorov. Tiež došlo k maximalizácií produktivity a efektivity traktorových súprav. Automatizovaný systém a vybavenie na úrovni doby pomohlo zvýšiť komfort a bezpečnosť nových traktorov Valtra.

Traktory Valtra sú vyrábané na objednávku podľa presnej špecifikácie každého zákazníka, čo znamená nie len lepší výrobok, ale tiež úsporu surovín a lepšiu staroslivosť o životné prostredie.