Sigma Power

Sigma Power je vlastne akési navýšenie výkonu pri zapnutom vývodovom hriadeli. Ak je napríklad výkon traktora 189 koní, potom je pri zapnutom vývodovom hriadeli výkon 211 k a motor poskytuje ďalších 22 k výkonu naviac na vývodovom hriadeli. Sigma Power je ideálna na činnosti, ktoré vyžadujú vysoký výkon ako práce s rotačnými bránami alebo drvičmi (pôdnymi frézami)