Sugar cane harvesting

Základný design odolný voči prachu, vysoká ochladzovacia kapacita

Jednoduchý a rýchly servis

Výnimočná životnosť

Veľká kapacita hydrauliky pre vyklápanie až troch prívesov

Alternatívna voľba kabíny pre zlepšenie produktivity operátora

Dobré rozloženie hmotnosti zlepšuje trakciu pri ťažkých ťažných prácach

V Brazílii sú Valtry už od počiatku navrhované pre farmy s cukrovou trstinou

Dobrým dôkazom prevahy Valtry na trstinových poliach je Master Cane Award. Brazílske Valtry dostávajú ocenenie už veľa rokov po sebe. Toto ocenenie udeľujú pestovatelia spolu s cukrovým priemyslom a Valtra bola ocenená titulom Najlepší traktor aj za Najlepší popredajný Servis. Na trstinových poliach v Brazílií traktory Valtra trávia asi 3 000 hodín ročne a ich priemerná životnosť je 22 000 hodín. Profesionálny farmy s cukrovou trstinou starostlivo sledujú prevádzkové náklady ich strojového parku, ktorý tvoria často až stovky traktorov. V tomto porovnaní patrí Valtra mezi najlepšie. V cukrovo-trstinovom priemysle v Brazílii má Valtra približne 70% podiel na trhu.