O spoločnosti

Založenie spoločnosti

     Spoločnosť Topagri Slovakia bola založená na jar v roku 2007. V tom čase bolo jediným cieľom vzniku Topagri Slovakia dovoz a distribúcia fínskych traktorov Valtra. Požiadavka na zmenu dovozcu a prvotný impulz prišiel od samotného výrobcu z Fínska, ktorý mal svoje predstavy o zastúpení značky na Slovensku.

Nová obchodná sieť

     Topagri Slovakia vystupuje na Slovenskom trhu len ako importér, ktorý sa na predaji traktorov konečným užívateľom priamo nepodieľa. Obchodná sieť pozostáva z týchto predajcov, ktorí pokrývajú celé územie Slovenska. Ide o spoločnosti VPP Jelenec, AGRA Martin, TEAM AGRO Nové Zámky, spoločnosť AGRINET so sídlom v Zvolenskej Slatine a spoločnosť AGROPARK so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Bližšie k zákazníkovi

     Dnes Topagri Slovakia nepredáva svoje produkty z jedného miesta, čo by kládlo zvýšené nároky na logistické pokrytie potrieb zákazníkov, ale prostredníctvom našich partnerov z viacerých obchodných miest po celom Slovensku. Aj preto je dostupnosť servisu a náhradných dielov vyššia ako v minulosti. Dnes namiesto jedného partnera sa môžu obrátiť na piatich. Každý z nich je silná a rokmi etablovaná firma so skúseným personálom. To je posun smerom k zákazníkovi. Pre poľnohospodára je dôležitá aj informácia o distribúcii náhradných dielov. Riešená je dvoma spôsobmi. Prvý je objednávanie náhradných dielov na sklad, na čom sa podieľa výhradný dovozca spolu s predajcami. Keďže nie je možné mať na sklade všetko, druhý spôsob objednávanie náhradných dielov je priamo z výrobného závodu v Suolahti. Na dopravu z Fínska sa využívajú dve expresné služby, ktoré letecky dopravujú objednané diely do 36 – 48 hod priamo k predajcovi alebo na akékoľvek miesto určenia.