Biodiesel

Používanie bionafty má v poľnohospodárstve rastúcu tendenciu. Valtra má dlhú tradíciu v testovaní a používaní bionafty v traktoroch. Napríklad v Brazílií bol dlho a vo veľkej miere používáný do traktorov destilovaný alkohol z cukrovej trstiny. Vo Fínsku bolo používanie bionafty v traktoroch testované s vynikajúcimi výsledkami viac ako 20 rokov. Motory SisuDiesel CR spĺňajú emisné limity rady III. Traktory Valtra môžu fungovať na 100 % bionaftu (11/2007), pokiaľ spĺňa EN 14214 alebo ASTM D 675 štandardy.

Motory SisuDiesel nepotrebujú žiadne úpravy pred začiatkom používania bionafty. aj napriek tomu je nutné veci ako olejový filter, palivový filter alebo motorový olej meniť dvakrát častejšie ako je bežný servisný interval. Naviac CR motory vyžadujú tzv. pred-filter, ktorý musí byt umiestnený medzi palivovou nádržou a motorom.