Agregáty pre nádstavby

Je mnoho firiem, ktoré sa zaoberajú montážou navijakov do pevných nadstavieb. Preto ponúkame variantu agregátov s príslušenstvom. Ktoré možno namontovať do akejkoľvek nadstavby.

     Jednobubnová a dvojbubnové lanové navíjacie agregáty
     Navijaky kompletne s olejovou náplňou, skúšobnou prevádzkou, preverenie ťahu a výstupnou kontrolou

výbava:

     samostatný dávkovač oleja
     prachový a tlakový filter
     lamelová brzda
     lamelová spojka
     šnekový prevod
     elektr. Magnet ventil riadenia (Nassanker)
     spúšťací ventil