Valtra Auto-Guide

Auto-Guide je plne automatický systém riadenia traktorov Valtra založený na navigácií GPS. Auto-Guide riadi traktor s presnosťou niekoľkých centimetrov bez toho aby sa operátor musel dotknúť volantu.

Ako sme už povedali tento systém vychádza z navigačnej technológie GPS. Užívateľ si môže vybrať z dvoch variant automatického riadenia. Prvá a tiež presnejšia varianta využíva tzv. lokálne stanice a dokáže riadiť traktor s presnosťou niekoľkých centimetrov. Druhá menej nákladná varianta je založená na satelitnej korekcií signálu,
presnosť riadenia traktora je v tomto prípade niekoľko decimetrov.