Auto-Guide

Auto-Guide je úplne automatický asistent riadenia založený na navigačnom systéme GPS. Systém riadi traktor na poli pozdĺž virtuálnych dráh. Auto-Guide umožňuje tri druhy automatického riadenia: rovnobežné, zakrivené a oblúkové (okružní).

Výhody:

Prináša úsporu paliva, času a chemikálií vďaka obmedzení nepresnosti pri sejbe, orbe,..

Umožňuje presné operácie v tme, prachu a hmle 24 hodín denne

Znižuje únavu obsluhy a udržuje konzistentný výkon

Redukuje rast burín vďaka vyhnutí sa nepresnosti pri aplikácií herbicídov

Zvyšuje sústredenosť obsluhy na vykonávanú prácu

Zvyšuje rýchlosť operácií

Eliminuje potrebu značkovačov