50 km/h prevodovka

Valtra má dlhú tradíciu vo výrobe traktorov určených na dopravu. Prevodovka s rýchlosťou 50 km/h urýchľuje dopravu a prejazdy medzi jednotlivými poľami. Pri vyššej rýchlosti sa traktor pohybuje tichšie a s nižšou spotrebou paliva ako ostatné traktory.

* nie je k dispozícií na všetkých trhoch