Ecospeed

EcoSpeed je založený na prevodovke 50 km/h , ale najvyššia rýchlosť je obmedzená na 40 km/h. Táto rýchlosť sa dosahuje v EcoSpeed traktoroch pri asi 1800 ot/min (v závislosti na velikosti pneumatík)

Nízka spotreba paliva pri cestnej doprave

Nízke emisie pomáhajú chrániť životné prostredie

Menšie zaťaženie prevodovky

Predĺženie životnosti motora

Predĺženie životnosti súčiastok

Nižšia spotreba oleja

Menej hluku