Kolesá nesených pluhov

Základné prevedenie hĺbkového kolesa umiesteného na konci pluhu

Kombinované koliečko na reguláciu hĺbky a jazdu po komunikácii

Robustné kombinované koleso, ktoré sa pri otáčaní pluhu nepreklápa. Pri preprave je veľmi stabilný vďaka jazde po dvoch kolesách

Variant hĺbkového kolesa umiesteného na ráme pluhu

Kombinované koliečko umiestené na ráme pluhu

Najjednoduchšie prevedenie hĺbového kolesa s pneumatikou 6x9