Kverneland Accord EVO s kapacitou zásobníka 2200 litrov

Kverneland sa rozhodol predstaviť nový radličkový sejací stroj Tine Seeder
(ďalej len TS) na nadchádzajúcej výstave zemedelskej techniky SIMA v Paríži. Pri zachovaní princípu jednoduchosti nový TS EVO prichádza s navýšením objemu zásobníka na  1200 l / 1700 l alebo 2200 I a zábermi od 4 do 6m. Vždy s možnosťou voľby medziriadkovej vzdialenosti 12,5 alebo 15 cm.

Pre dosiahnutie maximálnej priechodnosti stroja bola zvolená konfigurácia radličiek do 5 rád. Radličky, umiestnené pred každým oporným kolesom, zaisťujú presné kopírovanie terénu a stabilitu stroja za traktorom. Rozmiestnenie radličiek zaručuje rovnomerné urovnanie povrchu.

Radličky, ktoré sú určené ako pre kultiváciu, tak súčasné siatie, veľmi málo vibrujú a tým je docielené presné siatie. Tieto S radličky sú istené proti preťaženiu známym systémom Auto reset, ktorý je používaný pri pluhoch Kverneland. Tak je docielený prítlak 50 kg na každú radličku.

Prv variantná výbava – rovné ostrie radličky – sa teraz stáva základným prvkom stroja. Toto prevedenie zamedzuje vyťahávaniu kameňov z pôdy a zároveň zlepšuje priechodnosť stroja.
Pri konštrukcii bol použitý nový trojramenný rám s možnosťou závesu kat. II a III. Záves je vybavený aj oválnou dierou pre tretí bod, ktorá sa používa pri výbave stroja so zatlačovacími koliečkami.
TS EVO je vybavený flotačnými pneumatikami 11.5/80-15.3 (10PR), montovanými na stredovej rámovej sekcii, a dvoma podpornými kolesami 18 x 8.50-8 na krídlových sekciách. Toto rozmiestnenie je použité z dôvodu perfektného kopírovania povrchu. Radličkami umiestnenými pred kolesami a minimálnou vzdialenosťou medzi kolesami a radličkami sa docieľuje výborné urovnanie povrchu a kľudný prejazd pri siatí aj mimo smer spracovania pôdy. Variantná výbava zahrňuje prednú urovnávaciu radu prútov a zahrňovacie koliečka sejacích radličiek. Dávkovacie ústrojenstvo Kverneland Accord je nasadené na zásobník z boku v takej pozícii, kedy je k nemu veľmi ľahký prístup. Kalibrácia je vtedy veľmi ľahkou záležitosťou. Zvlášť v prípade, že je sejací stroj vybavený elektropohonom dávkovacieho ústrojenstva. Kompaktná konštrukcia zásobníka pomáha udržať ťažisko blízko traktora, čo umožňuje jeho zvýšenú kapacitu.