Agregáty pre nádstavby


 • Je mnoho firiem, ktoré sa zaoberajú montážou navijakov do pevných nadstavieb. Preto ponúkame variantu agregátov s príslušenstvom. Ktoré možno namontovať do akejkoľvek nadstavby.

       Jednobubnová a dvojbubnové lanové navíjacie agregáty
       Navijaky kompletne s olejovou náplňou, skúšobnou prevádzkou, preverenie ťahu a výstupnou kontrolou

  výbava:

       samostatný dávkovač oleja
       prachový a tlakový filter
       lamelová brzda
       lamelová spojka
       šnekový prevod
       elektr. Magnet ventil riadenia (Nassanker)
       spúšťací ventil