Auto-Guide


  • Auto-Guide je úplne automatický asistent riadenia založený na navigačnom systéme GPS. Systém riadi traktor na poli pozdĺž virtuálnych dráh. Auto-Guide umožňuje tri druhy automatického riadenia: rovnobežné, zakrivené a oblúkové (okružní).
  • Výhody:

  • Prináša úsporu paliva, času a chemikálií vďaka obmedzení nepresnosti pri sejbe, orbe,..
  • Umožňuje presné operácie v tme, prachu a hmle 24 hodín denne
  • Znižuje únavu obsluhy a udržuje konzistentný výkon
  • Redukuje rast burín vďaka vyhnutí sa nepresnosti pri aplikácií herbicídov
  • Zvyšuje sústredenosť obsluhy na vykonávanú prácu
  • Zvyšuje rýchlosť operácií
  • Eliminuje potrebu značkovačov