Operačný systém


 • 1. Satelit GPS

 • Systém GPS je založený na minimálne 24 satelitoch, ktoré obiehajú okolo zemeguli v nadmorskej výške 20 000 kilometrov. Systém stále využíva niekoľko satelitov naraz.
 • 2. Signál

 • Normálny GPS signál dovolí určovanie polohy iba s presnosťou niekoľkých desiatok metov. Od doby, kedy potrebovali farmári presnejšie dáta, je signál zo satelitov upravovaný buď pomocou stacionárnej družice alebo lokálnych staníc. Tento systém sa nazýva DGPS.
 • 3. Traktor

 • Operátor traktora sa môže viac zamerať na samotnú prácu ako na riadenie. Senzory v Auto-Guide TopDocku sa automaticky vyrovnávajú s možnými problémami, ako napríklad príliš veľký sklon traktora.
 • 4. Riadiace dráhy

 • Systém Auto-Guide vyvinutý Valtrou umožňuje použitie troch druhov automatizovaného riadenia: rovnobežné (priame dráhy), profilové (zakrivené dráhy) a stredové (okružné trate). Vodiace dráhy môžu byt tiež uložené v systémovej pamäti pre presné zopakovanie, napríklad v budúcej sezóne. Tiež je možné preniesť vodiace dráhy z jedného Auto-Guide systému do iného.
 

 • 5. Satelit založený na odlišnom príjme signálu

 • Systém Auto-Guide používa k úprave signálu stacionárne družice, ktoré zostávajú na pevnom mieste nad rovníkom.
 • 6. Local station

 • Ešte väčšiu presnosť systému GPS sa dá dosiahnuť použitím "miestnej stanice". Táto stanica umožňuje pracovať s presnosťou niekoľkých centimetrov na území s veľkým priemerom v závislosti na type terénu. Tento systém vyžaduje síce väčšiu počiatočnú investíciu, ale stále je lacnejší ako použitie niektorej komerčnej úpravy signálu.
 • 7. Riziká

 • Systém GPS sa používa už desaťročia a je v podstate spoľahlivý. Niekedy však môže byt systém citlivý na niektoré druhy terénu, počasia a sílu signálu. Systém nebude pravdepodobne správne pracovať napríklad okolo veľkých budov alebo na malom poli uprostred lesa.