Sugar cane harvesting


  • Základný design odolný voči prachu, vysoká ochladzovacia kapacita
  • Jednoduchý a rýchly servis
  • Výnimočná životnosť
  • Veľká kapacita hydrauliky pre vyklápanie až troch prívesov
  • Alternatívna voľba kabíny pre zlepšenie produktivity operátora
  • Dobré rozloženie hmotnosti zlepšuje trakciu pri ťažkých ťažných prácach
  • V Brazílii sú Valtry už od počiatku navrhované pre farmy s cukrovou trstinou
  • Dobrým dôkazom prevahy Valtry na trstinových poliach je Master Cane Award. Brazílske Valtry dostávajú ocenenie už veľa rokov po sebe. Toto ocenenie udeľujú pestovatelia spolu s cukrovým priemyslom a Valtra bola ocenená titulom Najlepší traktor aj za Najlepší popredajný Servis. Na trstinových poliach v Brazílií traktory Valtra trávia asi 3 000 hodín ročne a ich priemerná životnosť je 22 000 hodín. Profesionálny farmy s cukrovou trstinou starostlivo sledujú prevádzkové náklady ich strojového parku, ktorý tvoria často až stovky traktorov. V tomto porovnaní patrí Valtra mezi najlepšie. V cukrovo-trstinovom priemysle v Brazílii má Valtra približne 70% podiel na trhu.