Ecospeed


  • EcoSpeed je založený na prevodovke 50 km/h , ale najvyššia rýchlosť je obmedzená na 40 km/h. Táto rýchlosť sa dosahuje v EcoSpeed traktoroch pri asi 1800 ot/min (v závislosti na velikosti pneumatík)
  • Nízka spotreba paliva pri cestnej doprave
  • Nízke emisie pomáhajú chrániť životné prostredie
  • Menšie zaťaženie prevodovky
  • Predĺženie životnosti motora
  • Predĺženie životnosti súčiastok
  • Nižšia spotreba oleja
  • Menej hluku