VALTRA T Séria 155 hp - 250hp

T séria
Motor
Možnosti prevod. a hyd.
Hydraulika
Kabína
Voliteľná výbava
Video
Valtra T 4 Seria
Valtra T 3 Seria
Valtra T 3 Seria
Valtra T séria