Nová A4 Séria 75 hp - 130 hp

Nová A4 Séria
Motor
Prevodovka
Hydraulika
Kabína
Technické údaje
Video
DEMO 360

Prevodovka

  • Univerzálne prevodovky
    Vo Valtrách novej A4 série je použitý dobre hodnotený HiTechreverzor, ktorý sa používa aj v ostatných modeloch Valtra a najlepšiamechanická prevodovka vo svojej triede. 12 stupňov vpred a vzad sú radené iba vdvoch skupinách za pomoci iba dvoch rýchlostných pák. Jednou z možnostivoliteľnej výbavy je plazivá prevodovka s minimálnou rýchlosťou už od 90 m / h(1400 ot /min) čo robí z tejto prevodovky univerzálnu prevodovku pre rôznedruhy prác. Citlivosť reverzoru sa dá nastaviť tak, aby vyhovovala každémuoperátorovi pri rôznych úlohách a jazdných návykoch. Okrem funkcie AutoTractiona HiShift – používa Valtra inovácie, ktoré minimalizujú použitie spojkovéhopedálu, ktoré ďalej uľahčujú jazdu. Synchronizovaná prevodovka bude kdispozícii i naďalej pre zákazníkov, ktorí pracujú menej hodín, alebo ktorí nevykonávajúpráce s čelným nakladačom.