Nová A4 Séria 75 hp - 130 hp

Nová A4 Séria
Motor
Prevodovka
Hydraulika
Kabína
Technické údaje
Video
DEMO 360

Motor

  • Nové kompaktné motory  
    Modely A4Série sú poháňané naftovými motormi AGCO Power, spĺňajúcimi emisnú normu Stage4 a vybavenými najmodernejšími technológiami. Tri najmenšie modely majú 3,3litrové motory, zatiaľ čo štyri najsilnejšie modely majú 4,4 litrové motory. Obatypy sú vybavené štvor ventilovou technológiou s úplne novým common railsystémom vstrekovania, ktorý je schopný poskytovať vysoký výkon pri nízkejspotrebe paliva.  SCR(Selective Catalytic Reduction) technológia je použitá na zníženie emisií oxidudusíka. V súlade s tým spĺňajú nové motory požiadavky na emisnú normu Stage 4.Nemenej dôležité je aj plnenie požiadaviek zákazníkov a to s ohľadom na výkon anízku spotrebu paliva. Najmenší model,  A74, je vybavený chladeným EGR systémom recirkulácie výfukových plynov, aby saudržali čo najnižšie náklady. Motor je umiestnený na úplne novo navrhnutom ráme. Rozmerysystémov na čistenie emisií sú veľmi kompaktné, aby bol zaistený čo najlepší výhľadz kabíny.